Mitä ECDC tekee, jotta antibiootit tehoaisivat edelleen?

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) pyrkii säilyttämään antibioottien tehon varmistamalla, että Euroopassa ymmärretään yleisesti, mikä antibioottiresistenssin ja antibioottien kulutuksen tilanne on. Sitä varten se päivittää vuosittain Euroopan seurantatietoja ja edistää ja tukee aktiivisesti antibioottien maltillista käyttöä.

Tähän aiheeseen liittyvät toimet ECDC:ssä toteutetaan mikrobilääkeresistenssiä ja hoitoon liittyviä infektioita koskevassa ohjelmassa. ECDC:n keskeisiin työskentelyaloihin kuuluvat valvonta, epidemioiden varhainen tunnistus, näyttöön perustuvien ohjeiden ja järjestelmällisten uudelleentarkastelujen laatiminen, koulutus ja tuki EU:n jäsenvaltioille. ECDC perusti myös mikrobilääkeresistenssin ja hoitoon liittyvien infektioiden ennaltaehkäisyä ja torjuntaa koskevan verkkoresurssien luettelon, jota se päivittää säännöllisesti, antaakseen tukea EU:n jäsenvaltioille, joiden on laadittava kansalliset ohjeet.

ECDC on koordinoinut Euroopan antibioottipäivää vuodesta 2008 lähtien. Antibioottipäivä on kansanterveyshanke, jonka tavoitteena on tarjota puitteet antibioottien maltillista käyttöä koskeville jäsenvaltioiden kampanjoille ja tukea niitä. Euroopan antibioottipäivää vietetään Euroopassa vuosittain 18. marraskuuta.

ECDC tekee myös yhteistyötä useiden ammatti- ja potilasjärjestöjen, Euroopan komission, Euroopan elintarvikeviraston, Euroopan lääkeviraston ja Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston kanssa. Se osallistuu myös kansainvälisiin kampanjoihin Yhdysvalloissa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa ja Japanissa ja toteuttaa useita toimia mikrobilääkeresistenssiin puuttumiseksi.