Sairaaloiden lääkemääräysten antajille tarkoitettu kirje

työkalupakin aineisto

Sairaaloiden johtajille osoitettu kirje, jossa esitellään Euroopan antibioottipäivän kampanja ja pyydetään tukea monialaisten antibioottihoitostrategioiden toteuttamiseksi.

Jäljempänä esitetty aineisto on saatavilla vain englanniksi.

Lataa

Asiaan liittyvä sisältö

Data

Oheisaineisto sairaaloissa toimiville lääkemääräysten antajille

viestinnän työkalupakki

Ensisijaiseen kohdeyleisöön kuuluvat antibioottien määrääjät sairaaloissa. Toissijaiseen kohdeyleisöön kuuluvat sairaaloiden johtajat ja vähemmässä määrin sairaaloiden farmaseutit ja lääkehoidosta / antibioottihoidosta vastaavat komiteat.