Mainos

työkalupakin aineisto

Kampanjan järjestäjiä kannustetaan ottamaan yhteyttä valtakunnallisiin yhdistyksiin ilmoitusten julkaisemiseksi näiden lehdissä ja julkaisuissa tai jotta ammatilliset yhdistykset voisivat käyttää ilmoituksia uutiskirjeissään tai lehdissään.

Lataa

Mainos - FI - [PDF-220.67 KB]
Mainos - Lataa mallitiedosto - FI - [ZIP-2.64 MB]

Asiaan liittyvä sisältö

Data

Oheisaineisto sairaaloissa toimiville lääkemääräysten antajille

viestinnän työkalupakki

Ensisijaiseen kohdeyleisöön kuuluvat antibioottien määrääjät sairaaloissa. Toissijaiseen kohdeyleisöön kuuluvat sairaaloiden johtajat ja vähemmässä määrin sairaaloiden farmaseutit ja lääkehoidosta / antibioottihoidosta vastaavat komiteat.