Oheisaineisto sairaaloissa toimiville lääkemääräysten antajille

viestinnän työkalupakki

Kampanjan ladattava tiedotusaineisto on julkaistu näillä verkkosivuilla. Voitte mielihyvin käyttää tätä aineistoa paikallisissa ja kansallisissa kampanjoissa ja tapahtumissa.

Ensisijaiseen kohdeyleisöön kuuluvat antibioottien määrääjät sairaaloissa. Toissijaiseen kohdeyleisöön kuuluvat sairaaloiden johtajat ja vähemmässä määrin sairaaloiden farmaseutit ja lääkehoidosta / antibioottihoidosta vastaavat komiteat.

Tietoa ladattavasta aineistosta

Tällä sivulla tarjottava kampanjan tiedotusaineisto on laadittu helpottamaan koordinoidun kampanjamateriaalin laatimista Euroopan antibioottipäivää varten EU:n jäsenvaltioissa. Se tarjoaa kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kampanjoille yhteisen ulkoasun ja sisällön ja auttaa tekemään viesteistä helpommin tunnistettavia ja yhdenmukaisia, jolloin ne muistetaan helpommin.

Työkalupakin aineisto

Keskeiset viestit sairaaloissa toimiville lääkemääräysten antajille

Ota selvää antibioottiresistenssiongelmasta sekä siitä, miten antibioottien käyttö pahentaa tätä ongelmaa ja miksi ja miten antibioottien harkittua käyttöä voidaan edistää.

Data

Näytönsäästäjä

työkalupakin aineisto

Sairaaloissa voidaan asentaa tietokoneisiin näytönsäästäjä, jossa kampanjan sommitelmia käytetään keskeisten viestien välittämiseen.

Jäljempänä esitetty aineisto on saatavilla vain englanniksi.

Data

Kampanjan tunnuslauseet

työkalupakin aineisto

Kampanjan järjestäjät voivat käyttää antibioottien maltillista käyttöä sairaaloissa edistäviä tunnuslauseita viestintäaineiston, kuten tiedotteiden, esitteiden, julisteiden, ilmoitusten ynnä muiden otsikkoina.

Campaign visuals