Keskeiset viestit nuorille lääkäreille ja opiskelijoille 

tiedotusaineisto keskeiset viestit työkalupakin aineisto

Ota huomioon nämä viestit omaan erikoisalaasi liittyvien tiettyjen kohderyhmien viestien lisäksi. 

Mitä sinä voit tehdä

1.    Tutustu kaikkiin antibioottien käyttöä ja sairaalahygieniaa ja infektioiden torjuntaa koskeviin suosituksiin, jotka koskevat omaa erikoisalaasi, ja noudata niitä [asiantuntijakonsensus].

2.    Kun näet antibioottia määrättävän, kysy lääkemääräyksen antajalta käyttöaiheesta, valitusta lääkkeestä, annoksesta, antotavasta ja hoidon kestosta ymmärtääksesi, onko määräys antibioottiohjeistuksen mukainen [69].

3.    Jos havaitset sairaalan tai terveydenhuollon toimintayksikön henkilökunnan jäsenen toimivan ohjeiden tai käytäntöjen vastaisesti, kysy heiltä, miksi he tekevät niin, ja tarjoa heille aineistoa ja työkaluja, jotka auttavat heitä ymmärtämään, mitä he tekevät väärin [69] [asiantuntijakonsensus]. 

4.    Ennen kuin määräät antibioottia, muista [25,26,53,70] [asiantuntijakonsensus]:
•    kysyä neuvoa vanhemmalta kollegalta tai antibioottien käytön hallintatiimin jäseneltä.
•    tarkistaa paikalliset, alueelliset ja kansalliset epidemiologiset tiedot.

5.    Kirjaa potilaskertomukseen antibioottihoidon käyttöaihe, valittu lääke, annos, antotapa ja hoidon kesto [31,42,70,71]. 

6.    Optimoi antibioottihoito vastaamalla seuraaviin keskeisiin kysymyksiin. Epävarmoissa tilanteissa konsultoi antibioottien käytön hallintatiimiä [31,42,53,70,71]: 
a)    Onko bakteeri-infektion todennäköisyys suuri, suurempi kuin kantajuuden tai virus-infektion todennäköisyys?
b)    Onko asianmukaiset viljelyt tehty ennen antibioottihoidon aloittamista?
c)    Oletko tarkistanut seuraavat: edeltävä antibioottihoito, lääkeallergiat, immunosuppressiivinen hoito, edeltävä sairaala- tai laitoshoito, viimeaikainen matkustelu Euroopan ulkopuolella ja mikrobiologiset löydöksetedeltäviltäkolmelta kuukaudelta?
d)    Onko potilaalla infektio, joka reagoi antibiootteihin?
Jos kyllä:
i.    Onko potilaalla oikea antibiootti (oikeat antibiootit), oikea annos ja oikea antotapa?
ii.    Voisiko infektion hoitoon käyttää kapeakirjoisempaa antibioottia?
iii.    Kuinka kauan potilaan pitäisi saada tätä antibioottia (näitä antibiootteja)?

7.    Varmista, että potilaasi (ja heidän omaisensa) ymmärtävät antibioottihoidon syyt ja antibioottien käyttöön liittyvät keskeiset kohdat, kuten [31,69] [asiantuntijakonsensus]: 
a)    ota antibiootit juuri kuten on määrätty 
b)    älä koskaan säästä antibiootteja myöhempää käyttöä varten
c)    älä koskaan käytä aiemmasta hoidosta jäljelle jääneitä antibiootteja
d)    älä koskaan anna jäljelle jääneitä antibiootteja muille ihmisille.