Põhisõnumid erakorralise meditsiini osakondadele [arstid ja juhtkond]

teabematerjal põhisõnumid teabepakme materjal

1.    Teil on oluline ametikoht, kus saate parandada antibiootikumide määramist hospitaliseeritud ja ambulatoorsetele patsientidele, sest teie osakonna kaudu puutuvad kokku haigla ja ühiskond [77].

2.    Teie osakonnas algav antibiootikumide kasutamise skeem mõjutab oluliselt seda, kuidas ravi jätkub haiglas ja kodus [77].

Ülesanded

3.    Kliinilised ülesanded antibiootikumide paremal kasutamisel on järgmised [102] [ekspertide konsensus]:
a)    järgida sagedate infektsioonide ravis kohalikke antibiootikumide kasutamise tõenduspõhiseid suuniseid; 
b)    otsustada, mis on hospitaliseeritud patsientide esimene antibiootikumiannus;
c)    võtta enne antibiootikumravi alustamist külvid, mis võimaldavad antibiootikumravi haiglas viibimise ajal vastavalt konkreetsele olukorrale määrata või lõpetada;
d)    anda patsiendi kogu taustteave ja kõik teda puudutavad raviotsused edasi järgmistele haigla- või ambulatoorsetele arstidele;
e)    teavitada patsiente (ja nende pereliikmeid) määratud antibiootikumide näidustustest, võimalikest kõrvalnähtudest ja õigest kasutamisest.

4.    Osakonnaga seotud ülesanded on järgmised [77] [ekspertide konsensus]:
a)    teha kättesaadavaks haiglas antibiootikumide kasutamise tõenduspõhised suunised ja kliinilised strateegiad, mida kasutatakse osakonnas kõige sagedamate infektsioonide (st hingamisteede infektsioonid, naha ja pehmete kudede infektsioonid, kuseteede infektsioonid ja sepsis) diagnoosimisel, ravimisel ja kontrollimisel; neis peaksid kajastuma näidustused, ravimi valimine, annustamine, manustamisviis ja ravi kestus;
b)    tagada, et suunistes kajastuksid kohalikud mikrobioloogilised ja antibiootikumiresistentsuse suundumused ning haigla farmakopöad;
c)    tugevdada reaalajas mikrobioloogiliste andmetega seotud järelmeetmete võtmist ja nende tõlgendamist, leppides mikrobioloogialaboriga kokku, kuidas edastada tulemused tõhusalt haiglaarstidele;
d)    pakkuda töötajatele infektsioonhaiguste ja antibiootikumide mõistliku kasutamise koolitust.

Mida saate teha?

5.    Järgige antibiootikumravi eeskirju, mis on koostatud tõenduspõhiste suuniste järgi (nt sepsise [74], kuseteede infektsioonide [103], naha ja pehmete kudede infektsioonide jaoks [104]), ning kohaldage oma osakonnas kehtestatud infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmeid [31] [ekspertide konsensus].

6.    Antibiootikumi määramisel võtke patsiendilt põhjalik anamnees, sh antibiootikumide hiljutise kasutamise, ravimiallergiate, immunosupressiivse ravi kasutamise ja antibiootikumiresistentsuse riskitegurite kohta (nt hiljutine viibimine haiglas, hiljutised raviprotseduurid või hiljutine reisimine väljaspool Euroopat) [31].

7.    Olge teadlik oma osakonna, haigla ja kogukonna kohalikest antibiootikumiresistentsuse suundumustest [31] [ekspertide konsensus].

8.    Alustage antibiootikumravi üksnes siis, kui on tõendatud bakterinfektsioon, ärge ravige kolonisatsiooni [31,72].

9.    Vältige ebavajalikku antibiootikumprofülaktikat [31,73].

10.    Alustage raske infektsiooniga patsientide tõhusat antibiootikumravi võimalikult ruttu [31,74].

11.    Tehke enne antibiootikumravi alustamist asjakohased külvid [31,42,70,71].

12.    Dokumenteerige patsiendikaardil antibiootikumravi näidustused, valitud ravim, annus, manustamisviis ja ravi kestus [31,42,70,71].

13.    Kui kahtlete enne antibiootikumi määramist, tehke järgmist [25,26,53,70] [ekspertide konsensus]:
•    uurige kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke epidemioloogiaandmeid;
•    küsige juhiseid ja nõuandeid vanematelt kolleegidelt või antibiootikumikasutuse kava rühma liikmelt.

14.    Osalege regulaarselt koolitustel ja koosolekutel, mis toetavad haiglas a) antibiootikumide mõistlikku kasutamist, b) tõenduspõhiste kohalike antibiootikumikasutuse suuniste rakendamist ning c) infektsioonide ennetamise ja tõrje meetmeid [52,53].