Mida teeb ECDC selleks, et antibiootikumid jätkuvalt toimiksid?

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) annab oma panuse antibiootikumide jätkuvasse toimimisse, tagades, et Euroopal on igal aastal olemas ajakohaste Euroopa seireandmete põhine hea ülevaade antibiootikumiresistentsuse ja antibiootikumide tarvitamise olukorrast, ning edendab ja propageerib aktiivselt antibiootikumide mõistlikku kasutamist.

Selle teemaga seotud tegevus toimub ECDC antimikroobikumiresistentsuse ja tervishoiuteenustega seotud nakkuste programmi raames. ECDC peamised tegevusvaldkonnad on seire, epideemiateave, tõendipõhiste suuniste ja süstemaatiliste ülevaadete koostamine, koolitus ning liikmesriikide toetamine. Samuti võttis ECDC kasutusele antimikroobikumiresistentsuse ning tervishoiuteenustega seotud nakkuste ennetamise ja tõrje veebiressursside kataloogi ning uuendab seda regulaarselt, et aidata liikmesriike, kel on vaja välja töötada riiklikud suunised.

Alates 2008. aastast on ECDC koordineerinud Euroopa antibiootikumipäeva, mis on rahvatervisealgatus, mille eesmärk on pakkuda platvorm ning toetada antibiootikumide mõistliku kasutamise riiklikke kampaaniaid. Igal aastal tähistatakse kogu Euroopas 18. novembril Euroopa antibiootikumipäeva.

ECDC teeb koostööd ka arvukate kutseorganisatsioonide ja patsiendiühenduste, Euroopa Komisjoni, Euroopa Toiduohutusameti, Euroopa Ravimiameti ja Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkondliku büroo, samuti rahvusvaheliste kampaaniatega Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Uus-Meremaal, Kanadas ja Jaapanis, et võtta mitmeid meetmeid antimikroobikumiresistentsusega toimetulekuks.