Haiglate retseptiväljastajatele suunatud teabetunni materjalide teabepake

teabevahetuse teabepake

Sellele veebilehele on lisatud kampaania allalaaditavad teabematerjalid ning me julgustame nende kasutamist nii kohalikes kui ka riiklikes kampaaniates ja üritustel.

Peamine sihtrühm on antibiootikumravi määrajad haiglates. Muud sihtrühmad on haiglate juhtkonnad ning vähem ka haiglaapteekide töötajad ja ravimi-/antibiootikumikomisjonid.

Allalaaditavad materjalid

Sellel leheküljel olevad kampaania teabematerjalid on koostatud selleks, et hõlbustada Euroopa Antibiootikumipäeva koordineeritud kampaaniamaterjalide väljatöötamist EL-i liikmesriikides. Need materjalid annavad kõigi EL-i liikmesriikide kampaaniatele ühise visuaalse identiteedi ja sisu ning aitavad muuta sõnumeid märgatavamaks ja terviklikumaks, seega meeldejäävamaks.

Teabepakme materjal

Data

Ekraanisäästuri

teabepakme materjal

Haigla arvutitesse võib paigaldada sõnumi edastamiseks ekraanisäästurid, mis kasutavad kampaania visuaalmaterjale.

Põhisõnumid haiglate retseptiväljastajatele

Lugege antibiootikumiresistentsusest ja sellest, kuidas antibiootikumide kasutamine seda soodustab, ning miks ja kuidas tuleks propageerida antibiootikumide vastutustundlikku kasutamist.

Data

Ribareklaam

teabepakme materjal

Neid saab kasutada ka veebilehel, suunates lugejad otse Euroopa antibiootikumipäeva veebilehele.

Järgmised materjalid on avaldatud üksnes inglise keeles.

Data

Kampaania juhtlaused

teabepakme materjal

Juhtlauseid, mis edendavad antibiootikumide mõistlikku kasutamist haiglates, saavad kampaaniate korraldajad kasutada teabematerjalide pealkirjades (nt teabelehed, brošüürid, plakatid, teated jne).

Campaign visuals