Διαφημιστικά συνθήματα εκστρατείας

υλικό του πακέτου

Τα συνθήματα για την προβολή της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διοργανωτές ενημερωτικών εκστρατειών ως επικεφαλίδες σε επικοινωνιακό υλικό, όπως ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια, αφίσες, διαφημιστικά μηνύματα, κ.λπ.

Το υλικό είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Σχετικό περιεχόμενο

Data

Εργαλεία με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

επικοινωνιακό υλικό

Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα νοσοκομεία. Το ενημερωτικό πακέτο απευθύνεται δευτερευόντως σε διευθυντές νοσοκομείων και, σε μικρότερο βαθμό, σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και σε επιτροπές εποπτείας αντιβιοτικών/φαρμακευτικών προϊόντων.