Παρουσίαση για συνταγογραφούντες σε νοσοκομεία

ενημερωτικό υλικό παρουσίαση υλικό του πακέτου

Η παρουσίαση καλύπτει τα βασικά ζητήματα που αφορούν την αντοχή στα αντιβιοτικά και τους τρόπους βελτίωσης της χρήσης των αντιβιοτικών, μπορεί δε να χρησιμοποιείται ως υλικό για επιμορφωτικά σεμινάρια στα νοσοκομεία. Στην περίπτωση επαγγελματιών που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία (καθώς και νοσοκομειακών φαρμακοποιών), η παρουσίαση είναι πηγή πληροφοριών. Όσον αφορά τους διευθυντές νοσοκομείων (καθώς και επιτροπές εποπτείας των αντιβιοτικών ή συμβουλευτικές επιτροπές σε θέματα φαρμακευτικών προϊόντων), η παρουσίαση μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη διάδοση σημαντικών πληροφοριών και χρήσιμων συμβουλών στους επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία.

Το υλικό είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Λήψη

Σχετικό περιεχόμενο

Data

Εργαλεία με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

επικοινωνιακό υλικό

Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα νοσοκομεία. Το ενημερωτικό πακέτο απευθύνεται δευτερευόντως σε διευθυντές νοσοκομείων και, σε μικρότερο βαθμό, σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και σε επιτροπές εποπτείας αντιβιοτικών/φαρμακευτικών προϊόντων.