Επιστολή για συνταγογραφούντες σε νοσοκομεία

υλικό του πακέτου

Υπόδειγμα επιστολής για διοικήσεις νοσοκομείων, στην οποία παρουσιάζεται η ενημερωτική εκστρατεία «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά» και γίνεται έκκληση για την υποστήριξη της εφαρμογής των πολυτομεακών στρατηγικών εποπτείας των αντιβιοτικών.

Το υλικό είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Λήψη

Σχετικό περιεχόμενο

Data

Εργαλεία με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

επικοινωνιακό υλικό

Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα νοσοκομεία. Το ενημερωτικό πακέτο απευθύνεται δευτερευόντως σε διευθυντές νοσοκομείων και, σε μικρότερο βαθμό, σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και σε επιτροπές εποπτείας αντιβιοτικών/φαρμακευτικών προϊόντων.