Διαδικτυακό διαφημιστικό πλαίσιο (banner)

υλικό του πακέτου

Τα μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικτυακούς τόπους και να ανακατευθύνουν τους χρήστες προς τον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά.

Διαδικτυακό διαφημιστικό πλαίσιο (banner)

Σχετικό περιεχόμενο

Data

Εργαλεία με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

επικοινωνιακό υλικό

Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα νοσοκομεία. Το ενημερωτικό πακέτο απευθύνεται δευτερευόντως σε διευθυντές νοσοκομείων και, σε μικρότερο βαθμό, σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και σε επιτροπές εποπτείας αντιβιοτικών/φαρμακευτικών προϊόντων.