Προφύλαξη οθόνης

υλικό του πακέτου

Στους υπολογιστές των νοσοκομείων μπορεί ως «προστασία οθόνης» να εγκαθίστανται εικόνες με γραφικά της ενημερωτικής εκστρατείας για τη μετάδοση βασικών μηνυμάτων.

Σχετικό περιεχόμενο

Data

Εργαλεία με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

επικοινωνιακό υλικό

Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα νοσοκομεία. Το ενημερωτικό πακέτο απευθύνεται δευτερευόντως σε διευθυντές νοσοκομείων και, σε μικρότερο βαθμό, σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και σε επιτροπές εποπτείας αντιβιοτικών/φαρμακευτικών προϊόντων.