Διαφήμιση υπό μορφή άρθρου

υλικό του πακέτου

Συνιστάται στους διοργανωτές ενημερωτικών εκστρατειών να επικοινωνούν με τις εθνικές υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίζουν τη δημοσίευση του διαφημιστικού άρθρου στα σχετικά περιοδικά και στις εκδόσεις τους ή οι επαγγελματικές ενώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν το εν λόγω άρθρο στα ενημερωτικά δελτία ή στα περιοδικά τους

Σχετικό περιεχόμενο

Data

Εργαλεία με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

επικοινωνιακό υλικό

Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα νοσοκομεία. Το ενημερωτικό πακέτο απευθύνεται δευτερευόντως σε διευθυντές νοσοκομείων και, σε μικρότερο βαθμό, σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και σε επιτροπές εποπτείας αντιβιοτικών/φαρμακευτικών προϊόντων.