Κατάλογος ελέγχου

ενημερωτικό υλικό υλικό του πακέτου

Ο κατάλογος ελέγχου είναι μια μικρή κάρτα που μπορούν να έχουν μαζί τους οι συνταγογραφούντες για να τους υπενθυμίζει την ανάγκη ορθολογικής συνταγογράφησης των αντιβιοτικών. Η κάρτα περιέχει ερωτήσεις στις οποίες πρέπει να απαντούν οι συνταγογραφούντες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συνταγογράφηση αντιβιοτικών, παρέχοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο πρακτική βοήθεια σχετικά με τους παράγοντες που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη συνταγογράφηση αντιβιοτικών.

Related content

Data

Εργαλεία με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

επικοινωνιακό υλικό

Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα νοσοκομεία. Το ενημερωτικό πακέτο απευθύνεται δευτερευόντως σε διευθυντές νοσοκομείων και, σε μικρότερο βαθμό, σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και σε επιτροπές εποπτείας αντιβιοτικών/φαρμακευτικών προϊόντων.