Εργαλεία με ενημερωτικό υλικό που απευθύνεται σε επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

επικοινωνιακό υλικό

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε επικοινωνιακό υλικό για εκστρατείες με δυνατότητα μεταφόρτωσης. Σας ενθαρρύνουμε να το χρησιμοποιήσετε σε τοπικές και εθνικές εκστρατείες και εκδηλώσεις.

Το κύριο κοινό-στόχος είναι οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν αντιβιοτικά στα νοσοκομεία. Το ενημερωτικό πακέτο απευθύνεται δευτερευόντως σε διευθυντές νοσοκομείων και, σε μικρότερο βαθμό, σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και σε επιτροπές εποπτείας αντιβιοτικών/φαρμακευτικών προϊόντων.

Σχετικά με το υλικό που μπορείτε να μεταφορτώσετε

Το επικοινωνιακό υλικό για εκστρατείες που παρέχεται στη σελίδα αυτή  δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει την ανάπτυξη συνεκτικού υλικού εκστρατειών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά στα κράτη μέλη της ΕΕ. Το εν λόγω υλικό παρέχει κοινή οπτική ταυτότητα και περιεχόμενο στις εκστρατείες που διοργανώνονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και βοηθά να γίνονται πιο αναγνωρίσιμα και συνεκτικά τα μηνύματά τους, κατ’ επέκταση να αποτυπώνονται πιο εύκολα στη μνήμη.

Υλικό πακέτου ενημέρωσης

Data

Διαδικτυακό διαφημιστικό πλαίσιο (banner)

υλικό του πακέτου

Τα μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικτυακούς τόπους και να ανακατευθύνουν τους χρήστες προς τον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά.

Data

Προφύλαξη οθόνης

υλικό του πακέτου

Στους υπολογιστές των νοσοκομείων μπορεί ως «προστασία οθόνης» να εγκαθίστανται εικόνες με γραφικά της ενημερωτικής εκστρατείας για τη μετάδοση βασικών μηνυμάτων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν στα νοσοκομεία

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόβλημα της αντοχής στα αντιβιοτικά, τον τρόπο με τον οποίο η χρήση των αντιβιοτικών συντελεί στο πρόβλημα αυτό, τους λόγους και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προωθήσετε την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.

Το υλικό είναι διαθέσιμο μόνο στην αγγλική γλώσσα

Data

Διαφημιστικά συνθήματα εκστρατείας

υλικό του πακέτου

Τα συνθήματα για την προβολή της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διοργανωτές ενημερωτικών εκστρατειών ως επικεφαλίδες σε επικοινωνιακό υλικό, όπως ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια, αφίσες, διαφημιστικά μηνύματα, κ.λπ.

Photos

Campaign visuals