Τι κάνει το ECDC για να διατηρήσει την αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) συμβάλλει στη διατήρηση της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών συλλέγοντας και παρουσιάζοντας τα δεδομένα αντοχής και κατανάλωσης αντιβιοτικών σε όλη την Ευρώπη σε ετήσια βάση.

Το ECDC επίσης, προωθεί ενεργά και υποστηρίζει την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών.

Οι σχετικές δραστηριότητες του ECDC διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος για την μικροβιακή αντοχή και τις λοιμώξεις που σχετίζονται με τα περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης. Το ECDC εργάζεται κυρίως στους τομείς  της επιτήρησης, της συγκέντρωσης πληροφοριών σχετικά με επιδημίες, της ανάπτυξης τεκμηριωμένων οδηγιών, , της συστηματικής επισκόπησης επιστημονικής πληροφορίας  και της παροχής κατάρτισης και υποστήριξης προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το ECDC δημιούργησε επίσης, και επικαιροποιεί τακτικά, κατάλογο διαδικτυακών πηγών για την πρόληψη και τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής και των λοιμώξεων που σχετίζονται με περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΕ στην ανάπτυξη εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών είναι μια πρωτοβουλία για τη δημόσια υγεία η οποία συντονίζεται από το 2008 από το ECDC με στόχο να αποτελέσει μια πλατφόρμα υποστήριξης των εθνικών εκστρατειών για την ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών. Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιοτικών  σε ολόκληρη την Ευρώπη ξεκινά κάθε χρόνο στις 18 Νοεμβρίου.

Το ECDC συνεργάζεται επίσης με πολλές επαγγελματικές οργανώσεις και οργανώσεις ασθενών, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το Περιφερειακό Γραφείο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την Ευρώπη, καθώς και με διεθνείς εκστρατείες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά και την Ιαπωνία για την ανάληψη δράσεων προς αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.