Τι πρέπει να γνωρίζουν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών [γιατροί και διευθυντές]

ενημερωτικό υλικό βασικά μηνύματα υλικό του πακέτου

1.    Η θέση σας είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση της συνταγογράφησης αντιβιοτικών για ενδονοσοκομειακούς και εξωνοσοκομειακούς ασθενείς, καθώς το τμήμα σας λειτουργεί στα όρια νοσοκομείου και κοινότητας [77].

2.    Τα σχήματα αντιβιοτικών που χορηγούνται σε πρώτη φάση από το τμήμα σας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το είδος της θεραπείας που συνεχίζεται στο νοσοκομείο και στην κοινότητα [77].

Καθήκοντα

3.    Τα κλινικά καθήκοντα που σχετίζονται με τη βελτίωση της χρήσης των αντιβιοτικών είναι [102] [συμφωνία ειδικών]:
a)    η τήρηση τοπικών τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα αντιβιοτικά για κοινές λοιμώξεις· 
b)    ο καθορισμός της πρώτης δόσης αντιβίωσης για τους ενδονοσοκομειακούς ασθενείς·
c)    η λήψη των σχετικών καλλιεργειών πριν από την έναρξη της αντιβιοτικής αγωγής, ώστε να καταστεί εφικτή η προσαρμογή ή η διακοπή της αγωγής κατά τη νοσηλεία·
d)    η κοινοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών του ιστορικού των ασθενών και των θεραπευτικών αποφάσεων στους γιατρούς που αναλαμβάνουν την παρακολούθηση των ενδονοσοκομειακών ή εξωνοσοκομειακών ασθενών·
e)    η ενημέρωση των ασθενών (και των οικογενειών τους) σχετικά με την ένδειξη για τη συνταγογράφηση ενός αντιβιοτικού, τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και την ορθή χρήση.

4.    Το τμήμα θα πρέπει [77] [συμφωνία ειδικών]:
a)    Να μεριμνά για τη διαθεσιμότητα τεκμηριωμένων νοσοκομειακών κατευθυντήριων γραμμών για τα αντιβιοτικά και κλινικών πρωτοκόλλων για τη διάγνωση, θεραπεία και διαχείριση των συνηθέστερων λοιμώξεων που αντιμετωπίζει το τμήμα (π.χ. λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού, λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων, λοιμώξεις του ουροποιητικού και σηψαιμία). Στα παραπάνω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η ένδειξη, η επιλογή φαρμάκου, η δόση, η οδός χορήγησης και η διάρκεια της αγωγής.
b)    Να διασφαλίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν τα τοπικά πρότυπα μικροβιολογικής διάγνωσης και αντοχής στα αντιβιοτικά και αποτυπώνουν το υφιστάμενο συνταγολόγιο του νοσοκομείου.
c)    Να ενισχύει την παρακολούθηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μικροβιολογικών καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο, σε συνεννόηση με το μικροβιολογικό εργαστήριο, ώστε να προωθούνται αποτελεσματικά τα αποτελέσματα στους συνταγογραφούντες.
d)    Να εκπαιδεύει το προσωπικό σε θέματα μολυσματικών νόσων και ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών.

Τι μπορείτε να κάνετε

5.    Τηρείτε τα πρωτόκολλα αντιβιοτικής θεραπείας βάσει τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών (π.χ. για σηψαιμία [74], λοιμώξεις του ουροποιητικού [103] και λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων [104]) και εφαρμόζετε τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων που έχουν καθιερωθεί στο περιβάλλον σας [31] [συμφωνία ειδικών].

6.    Καταγράφετε το αναλυτικό ιστορικό του ασθενούς κατά τη συνταγογράφηση ενός αντιβιοτικού, περιλαμβανομένης της πρόσφατης χρήσης αντιβιοτικών, αλλεργιών σε φάρμακα, της χρήσης ανοσοκατασταλτικής αγωγής, παραγόντων κινδύνου αντοχής στα αντιβιοτικά (για παράδειγμα πρόσφατη εισαγωγή σε νοσοκομείο, πρόσφατη χειρουργική διαδικασία ή πρόσφατο ταξίδι εκτός Ευρώπης) [31].

7.    Φροντίζετε να παρακολουθείτε τις τάσεις αντοχής στα αντιβιοτικά που επικρατούν στην τοπική κοινότητα, στο νοσοκομείο και στο τμήμα σας [31] [συμφωνία ειδικών].

8.    Χορηγείτε αντιβιοτική αγωγή μόνο εφόσον διαπιστωθεί βακτηριακή λοίμωξη, και όχι για περιπτώσεις αποικισμού [31,72].

9.    Αποφεύγετε την άσκοπη χορήγηση προφυλακτικής αντιβίωσης [31,73].

10.    Σε ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη, χορηγείτε αποτελεσματική αντιβιοτική αγωγή το συντομότερο δυνατόν [31,74].

11.    Φροντίζετε για τη λήψη των σχετικών καλλιεργειών πριν από την έναρξη της αντιβιοτικής αγωγής·[31,42,70,71].

12.    Καταγράφετε την ένδειξη για τη χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής, την επιλογή φαρμάκου, τη δόση, την οδό χορήγησης και τη διάρκεια της θεραπείας στον φάκελο του ασθενούς [31,42,70,71].

13.    Εάν έχετε αμφιβολίες πριν από τη συνταγογράφηση ενός αντιβιοτικού, θα πρέπει [25,26,53,70] [συμφωνία ειδικών]:
•    να ανατρέχετε στα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά επιδημιολογικά δεδομένα·
•    να ζητάτε καθοδήγηση και συμβουλές από κάποιον πιο πεπειραμένο συνάδελφο ή από κάποιο μέλος της ομάδας εποπτείας των αντιβιοτικών.

14.    Συμμετέχετε τακτικά σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συναντήσεις με αντικείμενο την εφαρμογή στο νοσοκομείο: α) ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών, β) τεκμηριωμένων τοπικών κατευθυντήριων γραμμών για τα αντιβιοτικά και γ) μέτρων πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων [52,53].