Hvad gør ECDC for at bevare virkningen af antibiotika?

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme bidrager til at bevare virkningen af antibiotika ved at sørge for, at Europa har et godt overblik over situationen omkring antibiotikaresistens og -forbrug ved årligt at opdatere de europæiske overvågningsdata og aktivt fremme og tilskynde til forsigtig brug af antibiotika.

ECDC's aktiviteter i denne sammenhæng afvikles under programmet for antimikrobiel resistens og sygehusinfektioner. ECDC's primære arbejdsområder er overvågning, epidemiologiske oplysninger, udarbejdelse af vejledninger baseret på erfaringer, systematiske gennemgange samt uddannelse og støtte til EU's medlemsstater. ECDC har desuden udsendt — og opdaterer løbende — en fortegnelse over onlineressourcer til forebyggelse af og kontrol med antimikrobiel resistens og sygehusinfektioner til støtte for EU-medlemsstater, der har behov for at udarbejde nationale retningslinjer.

Siden 2008 har ECDC koordineret den europæiske antibiotikadag, som er et sundhedstiltag, der skal fungere som platform for og støtte nationale kampagner om forsigtig brug af antibiotika. Den europæiske antibiotikadag markeres hvert år i hele Europa den 18. november.

ECDC arbejder desuden på en række tiltag til bekæmpelse af antimikrobiel resistens i partnerskab med mange fag- og patientorganisationer, Europa-Kommissionen, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Det Europæiske Lægemiddelagentur og Verdenssundhedsorganisationens regionale kontor for Europa samt internationale kampagner i USA, Australien, New Zealand, Canada og Japan.