Informationsmateriale til hospitalslæger

kommunikationsværktøjssæt

Nedenstående kommunikationsmateriale om kampagnen kan downloades. Du er velkommen til at anvende materialet i forbindelse med lokale og nationale kampagner og begivenheder.

Den primære målgruppe er antibiotikaordinerende læger på hospitaler. De sekundære målgrupper er hospitalsledere og i mindre omfang hospitalsapotekere og forvaltningskomitéer for lægemidler/antibiotika.

Om materialet

Kampagnematerialet er udarbejdet for at gøre det nemmere at samordne kampagnemateriale om den europæiske antibiotikadag i EU’s medlemsstater. Det giver en fælles visuel identitet og fælles indhold i kampagnerne i de forskellige EU-medlemsstater og er med til at gøre budskabet mere genkendeligt og konsekvent og således også nemmere at huske.

Værktøjssætmateriale

Nøglebudskaber til hospitalslæger

Antibiotikaresistente bakterier er blevet hverdagskost og et problem på hospitaler i hele Europa

Data

Online-banner

værktøjssætmateriale

Kan bruges på websider til at dirigere trafik til webstedet for Den Europæiske Antbiotikadag.

Data

Screen saver

værktøjssætmateriale

Der kan installeres en screensaver på computere på hospitaler, som bruger kampagnebillederne til at formidle hovedbudskaberne.

Nedenstånde materiale er kun tilgængeligt på engelsk.

Data

Kampagnemottoer

værktøjssætmateriale

Slogans til fremme af hensigtsmæssig brug af antibiotika på hospitaler kan anvendes af kampagnearrangører som overskrifter i kommunikationsmateriale, f.eks. faktablade, brochurer, plakater, annoncer osv.

Campaign visuals