ECDC's rolle

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) besluttede i 2008 at fastsætte den 18. november som Den Europæiske Antibiotikadag (EAAD) som en platform for støtte til nationale kampagner i regionen.

Efter vedtagelsen i november 2001 af Rådets henstilling om hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer i humanmedicin, i henhold til hvilken EU's medlemsstater skulle informere offentligheden om betydningen af hensigtsmæssig anvendelse af antimikrobielle stoffer, og efter visse nationale kampagners succes, f.eks. i Belgien og Frankrig, besluttede Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) i 2008 at fastsætte den 18. november som Den Europæiske Antibiotikadag (EAAD) som en platform for støtte til nationale kampagner i regionen.

ECDC's mandat er at identificere og vurdere risiciene ved overførbare sygdomme for EU's borgere og rapportere om disse risici. Hertil hører antimikrobiel resistens. Håndtering af disse risici samt af de faktorer, der bidrager til at kontrollere overførbare sygdomme, hører under den enkelte EU-medlemsstats ansvarsområde.

Aktiviteter i tilknytning til dette emne i ECDC afvikles under programmet for antimikrobiel resistens og infektioner forårsaget i sundhedssektoren. ECDC’s primære arbejdsområder omfatter overvågning, oplysninger om epidemier, udformning af dokumentationsbaserede retningslinjer og systematiske evalueringer, uddannelse og support til EU's medlemsstater. ECDC lancerede ligeledes, og opdaterer løbende, enfortegnelse over onlineressourcer til forebyggelse af og kontrol med antimikrobiel resistens og infektioner, som forårsages i sundhedssektoren, for at støtte EU-medlemsstater, der har brug for at udforme nationale retningslinjer. Endelig koordinerer ECDC hvert år den 18. november Den Europæiske Antibiotikadag.

Siden 2008 har adskillige sundhedsrelaterede og faglige organisationer, samt Europa-Kommissionen og Verdenssundhedsorganisationens regionalkontor for Europa (WHO/Europe) indgået samarbejde med ECDC om at udarbejde kommunikationsmateriale og planlægningsaktiviteter, der er rettet mod målgrupper som offentligheden og hospitalspersonale. Derudover har mere end 43 lande i den europæiske region siden dette år gennemført kampagner, alle sammen i regi af Den Europæiske Antibiotikadag.

Verdenssundhedsorganisationen har siden 2015 stået i spidsen for Verdens Antibiotikauge, en global kampagne, der afholdes i ugen fra den 18. november. EAAD har indledt et samarbejde med Verdens Antibiotikauge.