Brev til hospitalslæger

værktøjssætmateriale

Skabelon til brev til hospitalsledelser med en præsentation af kampagnen Den Europæiske Antibiotikadag og med opfordring til at støtte gennemførelsen af flersektorielle strategier for antibiotikaforvaltning.

Nedenstånde materiale er kun tilgængeligt på engelsk.

Download

Beslægtet indhold

Data

Informationsmateriale til hospitalslæger

kommunikationsværktøjssæt

Den primære målgruppe er antibiotikaordinerende læger på hospitaler. De sekundære målgrupper er hospitalsledere og i mindre omfang hospitalsapotekere og forvaltningskomitéer for lægemidler/antibiotika.