Advertorial

værktøjssætmateriale

Kampagnekoordinatorer tilskyndes til at kontakte nationale sammenslutninger for at få optaget annoncer i disses tidsskrifter og publikationer, eller faglige sammenslutninger kunne optage annoncereklamer i deres nyhedsbreve eller tidsskrifter

Beslægtet indhold

Data

Informationsmateriale til hospitalslæger

kommunikationsværktøjssæt

Den primære målgruppe er antibiotikaordinerende læger på hospitaler. De sekundære målgrupper er hospitalsledere og i mindre omfang hospitalsapotekere og forvaltningskomitéer for lægemidler/antibiotika.