Co ECDC dělá pro zachování účinnosti antibiotik?

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) přispívá k boji za zachování účinnosti antibiotik tím, že prostřednictvím každoroční aktualizace údajů o vývoji v Evropě zajišťuje, aby Evropa měla dobrý přehled o situaci, pokud jde o odolnost vůči antibiotikům a spotřebu antibiotik, a aktivně podporuje a prosazuje obezřetné používání antibiotik.

Činnosti související s uvedeným tématem probíhají ve středisku ECDC v rámci programu zaměřeného na antimikrobiální rezistenci a infekce spojené se zdravotní péčí. Mezi hlavní oblasti činnosti střediska ECDC patří dozor nad infekčními nemocemi, poskytování epidemiologických informací, vypracovávání fakty podložených pokynů a systematických přehledů, odborná příprava a poskytování podpory členským státům EU. Středisko ECDC rovněž zavedlo seznam on-line zdrojů pro prevenci a kontrolu antimikrobiální rezistence a infekcí spojených se zdravotní péčí v zájmu podpory členských států EU, které potřebují vypracovat vnitrostátní pokyny, a tento seznam pravidelně aktualizuje.

Od roku 2008 středisko ECDC koordinuje Evropský antibiotický den. Cílem této iniciativy v oblasti veřejného zdraví je poskytnout platformu a podporu pro vnitrostátní kampaně zaměřené na obezřetné používání antibiotik. Evropský antibiotický den připadá v celé Evropě každý rok na 18. listopad.

Středisko ECDC rovněž spolupracuje na realizaci řady opatření, která se zabývají antimikrobiální rezistencí, s řadou zdravotnických a pacientských organizací, Evropskou komisí, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu i mezinárodními kampaněmi ve Spojených státech, Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě a Japonsku.