Evropský antibiotický den (EAAD) v sociálních médiích

​Toto jsou oficiální kanály Evropského antibiotického dne v sociálních médiích. Sledujte nás a komentujte.

Vyloučení odpovědnosti: Komunikujete-li prostřednictvím těchto kanálů, buďte zdvořilí: zdržte se útočných, neslušných a urážlivých komentářů. Vaše příspěvky by se měly týkat daného tématu. Žádáme vás, abyste se nepokoušeli členům naší komunity cokoli prodat ani jim činit jakékoli návrhy. Nemístné nebo nevhodné příspěvky mohou naši moderátoři sociálních médií smazat. Nevkládejte materiály chráněné autorskými právy, pokud nejste vlastníkem těchto autorských práv, a vyhněte se jakémukoli nezákonnému jednání