Slogany kampaně

materiály sady nástrojů

Organizátoři kampaní mohou slogany k propagaci uvážlivého používání antibiotik v nemocnicích použít jako nadpisy v informačních materiálech, jako jsou informační listy, brožury, plakáty, reklamy atd.

Níže uvedené materiály jsou dostupné pouze v angličtině.

Download

Materiály sady nástrojů

Data

Informační materiály k oslovení lékařů v nemocnicích

sada komunikačních nástrojů

Sada nástrojů obsahuje šablony a klíčové informace pro zdravotnické pracovníky, nápady na osvětové aktivity a návrhy taktik, jak informace předat jak poskytovatelům primární péče, tak pacientům.