Materiály pro lékaře v zařízeních primární péče

Jak informovat pacienty o rizicích odolnosti vůči antibiotikům, vhodném používání antibiotik a alternativní léčbě virových infekcí, např. běžného nachlazení nebo chřipky.

Data

Leták pro pacienty

informační materiál, materiály sady nástrojů

Leták pro pacienty určený předepisujícím lékařům v zařízeních primární péče, kteří ho předají pacientům: vysvětluje, co to je odolnost vůči antibiotikům a proč je důležité používat antibiotika vhodným způsobem.

Ključne poruke za liječnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Povećana rezistencija bakterija na antibiotike ugrožava učinkovitost antibiotika sada i u budućnosti: efikasna komunikacija s pacijentima ključna je za rješavanje ovog sve aktualnijeg problema.

Data

Informační list - lékaři v zařízeních primární péče

informační list, informační materiál, materiály sady nástrojů -

Informační list o odolnosti vůči antibiotikům v zařízeních primární péče poskytuje lékařům údaje o nejnovějších trendech na úrovni EU i v jednotlivých zemích.

Fakta pro odborníky

Antimikrobiální rezistence je schopnost mikroorganismu (např. bakterie, viru nebo parazita, jako je například původce malárie) odolávat účinku antimikrobiální látky. Hlavní příčinou antimikrobiální rezistence mikroorganismů u lidí nicméně zůstává používání antimikrobiálních léčiv v humánní medicíně, a to v běžné populaci (komunitě) a v nemocnicích či dalších zařízeních poskytujících zdravotní péči.
 

Data

Dialog s pacienty

informační materiál, materiály sady nástrojů

Modelový dialog s pacientem opírající se o dostupné důkazy poskytuje návod a podporu pro předepisujíc í lékaře v zařízeních primární péče, na které někteří pacienti naléhají, aby jim předepsali antibiotika, a propaguje vhodné používání antibiotik pacienty.