Spořič obrazovky

materiály sady nástrojů

Na počítačích v nemocnicích lze nainstalovat spořič obrazovky, který využívá obrazové materiály kampaně ke sdělení klíčových informací.

Materiály sady nástrojů