Advertorial

materiály sady nástrojů

Doporučujeme koordinátorům kampaní, aby se obrátili na vnitrostátní organizace a zajistili si zveřejnění reklamy v jejich časopisech a publikacích nebo na profesní sdružení, která by mohla reklamu uveřejnit ve svých zpravodajích nebo časopisech.

Související obsah

Data

Informační materiály k oslovení lékařů v nemocnicích

sada komunikačních nástrojů

Sada nástrojů obsahuje šablony a klíčové informace pro zdravotnické pracovníky, nápady na osvětové aktivity a návrhy taktik, jak informace předat jak poskytovatelům primární péče, tak pacientům.