Informační materiály k oslovení lékařů v nemocnicích

sada komunikačních nástrojů

Sada nástrojů obsahuje šablony a klíčové informace pro zdravotnické pracovníky, nápady na osvětové aktivity a návrhy taktik, jak informace předat jak poskytovatelům primární péče, tak pacientům.

O materiálech, které je možné stáhnout

Materiály ke kampani poskytované na této internetové stránce byly vytvořeny s cílem zjednodušit vytvoření jednotných materiálů k Evropskému antibiotickému dnu v členských státech EU. Zajišťují pro kampaně ve všech členských státech EU společnou vizuální identitu a obsah. Díky nim je jejich poselství lépe rozpoznatelné a sladěné, a tím i lepší pro zapamatování.

Materiály sady nástrojů

Fakta pro odborníky

Antimikrobiální rezistence je schopnost mikroorganismu (např. bakterie, viru nebo parazita, jako je například původce malárie) odolávat účinku antimikrobiální látky. Hlavní příčinou antimikrobiální rezistence mikroorganismů u lidí nicméně zůstává používání antimikrobiálních léčiv v humánní medicíně, a to v běžné populaci (komunitě) a v nemocnicích či dalších zařízeních poskytujících zdravotní péči.
 

Data

Informační list - lékaři v nemocnicích

informační list, informační materiál, materiály sady nástrojů -

Informační list o vzniku a nárůstu odolnosti vůči antibiotikům v nemocničním prostředí a o způsobech boje s tímto trendem.

Klíčové informace pro lékaře v nemocnicích

Seznamte se s problémem odolnosti vůči antibiotikům a s tím, jak k ní přispívá používání antibiotik. Dozvíte se také, proč a jak propagovat uvážlivé používání antibiotik.

Data

On-line banner

materiály sady nástrojů

Dá se použít na internetových stránkách jako pomůcka pro přesměrování návštěvníků na internetové stránky Evropského antibiotického dne.

Data

Spořič obrazovky

materiály sady nástrojů

Na počítačích v nemocnicích lze nainstalovat spořič obrazovky, který využívá obrazové materiály kampaně ke sdělení klíčových informací.

Níže uvedené materiály jsou dostupné pouze v angličtině

Data

Slogany kampaně

materiály sady nástrojů

Organizátoři kampaní mohou slogany k propagaci uvážlivého používání antibiotik v nemocnicích použít jako nadpisy v informačních materiálech, jako jsou informační listy, brožury, plakáty, reklamy atd.

Campaign visuals