Informační materiály k oslovení lékařů v nemocnicích

sada komunikačních nástrojů

Sada nástrojů obsahuje šablony a klíčové informace pro zdravotnické pracovníky, nápady na osvětové aktivity a návrhy taktik, jak informace předat jak poskytovatelům primární péče, tak pacientům.

O materiálech, které je možné stáhnout

Materiály ke kampani poskytované na této internetové stránce byly vytvořeny s cílem zjednodušit vytvoření jednotných materiálů k Evropskému antibiotickému dnu v členských státech EU. Zajišťují pro kampaně ve všech členských státech EU společnou vizuální identitu a obsah. Díky nim je jejich poselství lépe rozpoznatelné a sladěné, a tím i lepší pro zapamatování.

Materiály sady nástrojů

Klíčové informace pro lékaře v nemocnicích

Seznamte se s problémem odolnosti vůči antibiotikům a s tím, jak k ní přispívá používání antibiotik. Dozvíte se také, proč a jak propagovat uvážlivé používání antibiotik.

Data

On-line banner

materiály sady nástrojů

Dá se použít na internetových stránkách jako pomůcka pro přesměrování návštěvníků na internetové stránky Evropského antibiotického dne.

Data

Spořič obrazovky

materiály sady nástrojů

Na počítačích v nemocnicích lze nainstalovat spořič obrazovky, který využívá obrazové materiály kampaně ke sdělení klíčových informací.

Níže uvedené materiály jsou dostupné pouze v angličtině

Data

Slogany kampaně

materiály sady nástrojů

Organizátoři kampaní mohou slogany k propagaci uvážlivého používání antibiotik v nemocnicích použít jako nadpisy v informačních materiálech, jako jsou informační listy, brožury, plakáty, reklamy atd.

Campaign visuals