Партньори и ресурси

мрежи и партньорства

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия и с други агенции, заинтересовани страни и организации на ЕС, подкрепящи или провеждащи кампании за повишаване на осведомеността относно разумната употреба на антибиотиците в сектора на хуманното здравеопазване и във ветеринарния сектор, в съответствие с интегрирания подход на Европейската комисия "Едно здраве". EAAD приветства диалога с други организации, които се интересуват от участие в тази инициатива.

Други агенции на ЕС и международно сътрудничество

ECDC работи в тясно сътрудничество с агенции на ЕС като Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) и Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), включително и за Европейския ден на антибиотиците. ECDC участва и в Трансатлантическата работна група по антимикробна резистентност (TATFAR) - за сътрудничество между ЕС и САЩ по въпросите на антимикробната резистентност, чието по-добро решение може да бъде постигнато чрез засилено трансатлантическо сътрудничество. 

European Food Safety Authority (EFSA)

European Medicines Agency (EMA)

Transatlantic Taskforce on Antimicrobial Resistance (TATFAR)

Кампании за деня на антибиотиците от целия свят

EAAD партнира с други кампании за повишаване на информираността за антимикробната резистентност от цял свят.​ 

EU-Funded Projects 

e-Bug:

Безплатен образователен ресурс за ползване в клас и у дома, на разположение на 31 езика, което прави обучението за микроорганизмите, разпространението, профилактиката и лечението на инфекциите забавно и достъпно за всички ученици.    

United States

Canada 

Australia

Antibiotic awareness week:

New Zealand

Професионални организации и здравни мрежи на ЕС

В подготовката и организацията на Европейския ден на антибиотиците, Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) работи в партньорство и с подкрепата на професионалните организации и здравните мрежи в ЕС.

European Health Management Association (EHMA)

The European Health Management Association is a non-profit membership organisation that focusses on enhancing the capacity and capability of health management to deliver high quality healthcare.