Лозунги на кампанията

материал за инструментариум

Организаторите на кампании могат да използват лозунгите за насърчаване на разумна употреба на антибиотици в болниците под формата на заглавия на комуникационни материали, например фактологични справки, брошури, плакати, реклами и т.н.

Материалите по-долу са налични само на английски език.

Изтегляне

Лозунги на кампанията - BG - [DOC-86 KB]

Свързани теми

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.