Презентация за предписващите лекари в болниците

информационен материал презентация материал за инструментариум

Презентация, която може да се използва за обучение в болничните заведения, с подробности за основните въпроси, свързани с антибиотичната резистентност, и начините за подобряване на употребата на антибиотици. За лекари (и аптекари) в болничните заведения презентацията служи като източник на информация. За управители на болнични заведения (и комисии за управление на антибиотиците или фармацевтичните комисии) тя следва да се разглежда като средство за разпространение на важна информация и полезни съвети за специалистите в болничното заведение.

Материалите по-долу са налични само на английски език.

Изтегляне

Свързани теми

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.