Писмо за предписващите лекари в болниците

материал за инструментариум

Шаблонно писмо за ръководството на болници, което представя кампанията за Деня на антибиотиците и призовава за подкрепа при осъществяването на многосекторни стратегии за управление на антибиотиците.

Материалите по-долу са налични само на английски език.

Изтегляне

Свързани теми

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.