Онлайн банер

материал за инструментариум

Може да бъде използван в уебстраници, за да спомогне за директен трафик към уебсайта на Европейския ден на антибиотиците.

Онлайн банер

Изтегляне

Thumbnail
Онлайн банер - BG - [GIF-46.45 KB]
Онлайн банер - Проектни файлове - BG - [ZIP-514.32 KB]

Свързани теми

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.