Скрийнсейвър

материал за инструментариум

На компютрите в болниците може да бъде инсталиран скрийнсейвър, който използва визуализациите на кампанията, за да предоставя основни послания.

Изтегляне

Свързани теми

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.