Платена публикация

материал за инструментариум

Координаторите на кампании се насърчават да се свържат с организации, за да гарантират поставянето на образователното рекламно съдържание в техните журнали и публикации, а професионалните общества биха могли да включват образователното рекламно съдържание в своите информационни бюлетини или журнали

Изтегляне

Платена публикация - BG - [PDF-230.64 KB]

Свързани теми

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.