Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Комуникационните материали на тази уеб страница могат да бъдат изтеглени и ние приветстваме използването им в местните и национални кампании и събития.

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.

Информация за наличните материали, които можете да изтеглите

Комуникационните материали, предоставени на тази страница, са създадени с цел улеснение на създаването на координирани кампанийни материали за Европейския ден на антибиотиците в държавите-членки на ЕС. Те дават общ изглед и съдържание на кампаниите в държавите-членки на ЕС и правят посланията по-разпознаваеми и постоянни и по този начин по-лесни за запомняне. 

Материали

Data

Онлайн банер

материал за инструментариум

Може да бъде използван в уебстраници, за да спомогне за директен трафик към уебсайта на Европейския ден на антибиотиците.

Основни послания за лекарите в болниците

Научете за проблема на антибиотичната резистентност, как употребата на антибиотици допринася за него, защо и как да насърчавате разумната употреба на антибиотици.

Основни факти за експерти

Антимикробната резистентност е способността на микроорганизма (например бактерия, вирус или паразит, като маларийния плазмодий) да устои на действието на антимикробното лекарство. Все пак основната причина за антимикробна резистентност сред микроорганизмите при хората си остава използването на антимикробни лекарства в хуманната медицина, в обществото, в болниците и в другите здравни учреждения.

Data

Скрийнсейвър

материал за инструментариум

На компютрите в болниците може да бъде инсталиран скрийнсейвър, който използва визуализациите на кампанията, за да предоставя основни послания.

Материалите по-долу са налични само на английски език

Data

Лозунги на кампанията

материал за инструментариум

Организаторите на кампании могат да използват лозунгите за насърчаване на разумна употреба на антибиотици в болниците под формата на заглавия на комуникационни материали, например фактологични справки, брошури, плакати, реклами и т.н.

Photos

Campaign visuals