Контролен списък

информационен материал материал за инструментариум

Контролният списък е малък картон, който може да се носи в джобовете на лекарската престилка и да се консултира като напомняне за предпазливост при предписването на антибиотици. Той е предназначен да предоставя практическа помощ на лекарите по основните фактори, свързани с предписването на антибиотици, и по въпросите, на които лекарите трябва да си отговорят преди, по време и след вземане на решението да назначат лечение с антибиотици.

Изтегляне

Контролен списък - BG - [PDF-269.08 KB]

Related content

Data

Материали за кампании, насочени към лекарите в болничните заведения

комуникационен инструментариум

Основната целева аудитория са предписващите антибиотици в болници. Вторичната аудитория са ръководителите на болници и в по-малка степен болничните фармацевти и комисиите за фармацевтично/антибиотично стопанисване.