Какво прави ECDC, за да запази действието на антибиотиците?

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) допринася за запазването на действието на антибиотиците, като се грижи Европа да бъде добре осведомена за резистентността към антибиотици и потреблението им чрез ежегодно актуализиране на данните в Европа и активно подкрепя и насърчава разумното използване на антибиотици.

Дейностите на ECDC, свързани с тази тема, се провеждат в рамките на Програмата за антимикробна резистентност и свързани със здравни грижи инфекции. Основните области, в които работи ECDC, включват събиране на епидемиологични данни, разработване на препоръки, основани на доказателства, систематични прегледи, обучение, подкрепа за държавите — членки на ЕС. Освен това ECDC стартира и редовно актуализира директория с онлайн ресурси за превенция и контрол на антимикробната резистентност и свързани със здравни грижи инфекции в подкрепа на държавите — членки на ЕС, които трябва да разработят национални препоръки.

От 2008 г. насам ECDC координира Европейски ден на антибиотиците — публична здравна инициатива, чиято цел е да се осигури платформа и подкрепа за националните кампании за отговорна употреба на антибиотици. EAAD се отбелязва ежегодно на 18 ноември в цяла Европа.

ECDC също така си партнира с множество професионални и пациентски организации, Европейската комисия, Европейския орган за безопасност на храните, Европейската агенция по лекарствата и регионалния офис на Световната здравна организация за Европа, както и с организаторите на международни кампании, провеждани в САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Канада и Япония, във връзка с действия срещу антимикробната резистентност.